Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit opheffing openbaarheid enige inventarisnummers archief Directe Verre Oosten

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit opheffing openbaarheid enige inventarisnummers archief Directe Verre Oosten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;

Gelet op de verklaring van overdracht van 18 augustus 1998 en de daarbij behorende regeling van de openbaarheid;

Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 1–15, 17, 19–22, 24–29, 31–67, 69, 77–105, 111–121, 127–146, 148–165, 168–172, 174–230, 232, 233, 235–309 en 311–595 in het archief Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten 1944–1940, toegang 2.05.52 wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens