Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2014, nr. 556717, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de leden van de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg (Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduurfactor van 0,1 en het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden van de commissie ontvangen een vergoeding per maand op basis van een arbeidsduurfactor van 0,1 en het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven