Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing personen belast met toezicht op naleving artikel 1.5 Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 12-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2014, nr. HO&S/669790, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1

De personen werkzaam bij Pro – Tact B.V. te Berlicum, te belasten met het toezicht bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2014.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker