Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling maximale steunbedragen op basis van Regeling uitvoering GMO [...] bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot[Regeling vervallen per 03-10-2014 met terugwerkende kracht tot en met 18-08-2014.]

Geldend van 08-09-2014 t/m 02-10-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 september 2014, nr. WJZ/14148118, tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Rusland boycot

Artikel 1 [Vervallen per 03-10-2014]

De maximale steunbedragen voor het groen oogsten en niet-oogsten van producten bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Russische boycot groenten en fruit worden voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:

Week

Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week

 

Paprika’s

Tomaten

Komkommers

34

2.937

3.048

2.896

35

2.937

3.048

2.896

36

2.937

3.048

2.896

37

2.293

2.429

3.270

38

2.293

2.429

3.270

39

2.293

2.429

3.270

40

2.293

2.429

3.270

41

2.044

1.539

2.358

42

2.044

1.539

2.358

43

2.044

1.539

2.358

44

2.044

1.539

2.358

45

396

1.515

1.276

46

396

1.515

1.276

47

396

1.515

1.276

48

396

1.515

1.276

Artikel 2 [Vervallen per 03-10-2014]

Het maximale steunbedrag voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Russische boycot groenten en fruit wordt voor champignons vastgesteld op de € 8,68 per m2.

Artikel 3 [Vervallen per 03-10-2014]

De maximale steunbedragen voor het groen oogsten en niet-oogsten van producten, bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake de Russische boycot groenten en fruit worden voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:

Product

Maximaal EU steunbedrag (€/ha)

Bloemkool

1.747

Broccoli

873

Kolen (witte kool en rode kool)

2.365

Wortelen

5.600

Artikel 4 [Vervallen per 03-10-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 september 2014 en werkt terug tot en met 18 augustus 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 september 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma