Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2014[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 01-10-2014 t/m 31-03-2015

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september, nr. 2014-0000471644, tot het vaststellen van de bezoldingsschalen van de ambtenaren in dienst van de Staat in Caribisch Nederland per 1 oktober 2014 (Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2014)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, onder e, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES en de artikelen 1, onder j, en 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2015]

De bezoldigingsschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 oktober 2014 zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2015]

De vergoeding, bedoeld in artikel 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES, bedraagt USD 7,28 per uur.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2015]

In afwijking van artikel 1 zijn de bezoldigingsschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat en werkzaam als geestelijke per 1 oktober 2014 zoals in Bijlage 2 van deze regeling is vermeld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2015]

De Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 oktober 2014.

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2014

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. , behorend bij artikel 1 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 01-04-2015]

Bezoldigingsschalen Rijksambtenaren BES per 1 oktober 2014

nr

Salaris

USD

                               

nr

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1

865

949

1067

1203

1363

1554

1773

2033

2333

2684

3103

3584

4135

4763

5477

6097

6676

1

2

882

969

1095

1239

1404

1601

1826

2089

2393

2745

3169

3655

4209

4843

5563

6189

6776

2

3

897

989

1122

1274

1447

1650

1878

2146

2453

2807

3237

3726

4285

4923

5649

6282

6878

3

4

913

1010

1150

1309

1488

1697

1931

2202

2513

2870

3302

3796

4359

5002

5735

6375

6980

4

5

929

1030

1178

1344

1530

1745

1983

2260

2573

2932

3369

3868

4435

5083

5821

6470

7083

5

6

945

1051

1205

1379

1571

1793

2037

2317

2634

2994

3436

3938

4509

5163

5907

6563

7185

6

7

961

1071

1234

1414

1614

1842

2089

2373

2693

3056

3503

4009

4584

5244

5993

6657

7289

7

8

977

1091

1262

1450

1655

1889

2142

2430

2753

3118

3568

4080

4660

5323

6080

6750

7391

8

9

993

1111

1290

1485

1697

1937

2194

2487

2812

3180

3636

4150

4734

5403

6165

6844

7494

9

10

1010

1131

1318

1519

1738

1984

2248

2544

2873

3243

3702

4221

4809

5483

6252

6937

7597

10

11

1026

1151

1345

1555

1779

2033

2300

2600

2932

3305

3769

4292

4884

5563

6337

7030

7700

11

12

1042

1171

1373

1589

1822

2081

2352

2658

2992

3367

3836

4363

4959

5643

6423

7125

7802

12

13

1057

1191

1401

1625

1864

2129

2405

2714

3053

3429

3902

4434

5035

5723

6510

7218

7906

13

14

1074

1212

1429

1660

1905

2176

2458

2771

3112

3491

3968

4504

5109

5802

6595

7312

8008

14

15

1090

1230

1459

1695

1946

2225

2510

2828

3172

3553

4035

4575

5184

5883

6682

7405

8111

15

Bijlage 2. , behorend bij artikel 2 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES [Vervallen per 01-04-2015]

Bezoldiging Geestelijken BES per 1 oktober 2014

nr

salaris

 

USD

1

1641