Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst monetair beleid De Nederlandsche Bank

Geldend van 10-09-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst monetair beleid De Nederlandsche Bank

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst voor de neerslag van het handelen van De Nederlandsche Bank met betrekking tot de inrichting en organisatie als centrale bank vanaf 1992, de monetaire autoriteit van 1992 tot 1999, op het beleidsterrein betalingsverkeer vanaf 1992, ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek vanaf 1983 en statistiek vanaf 1992, en van het handelen van de Bankraad van (1948) 1992 tot 1999’ met de daarbij behorende toelichting wordt vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]