Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren – Hoogezand-Sappemeer 2014[Regeling vervallen per 08-11-2014 met terugwerkende kracht tot en met 18-10-2014.]

Geldend van 04-09-2014 t/m 17-10-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 september 2014, nr. WJZ / 14143513, houdende een verbod tot het vervoer van bijen in of vanuit een 3 km-gebied in Zuidlaren – Hoogezand-Sappemeer (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren – Hoogezand-Sappemeer 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 08-11-2014]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het navolgende gebied dat als volgt wordt begrensd:

 • 1. Vanaf N34 Okkeveen in noordelijke richting volgen tot aan spoorlijn Assen/Groningen.

 • 2. Spoorlijn Assen/Groningen volgen in noordelijke richting tot aan Zuidlaarderweg (Noordlaren).

 • 3. Zuidlaarderweg volgen in oostelijke/zuidoostelijke richting tot aan Kerkstraat (Noordlaren).

 • 4. Kerkstraat volgen in oostelijke richting tot aan Lageweg.

 • 5. Lageweg volgen in noordelijke richting tot aan Meester Koolweg.

 • 6. Meester Koolweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Osdijk.

 • 7. Osdijk volgen in oostelijke richting tot aan Haven Meerwijk.

 • 8. Van Haven Meerwijk Zuidlaardermeer oversteken tot aan waterloop Leinewijk.

 • 9. Leinewijk volgen in oostelijke richting tot aan Woldweg (N386).

 • 10. Woldweg (N386) overgaand in A.H.G.Fokkerlaan, overgaand in Rengerslaan volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg N986 (Kolham).

 • 11. Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Langewijk.

 • 12. Langewijk volgen in zuidoostelijke richting tot aan Slochterdijk.

 • 13. Slochterdijk volgen in zuidoostelijke richting tot aan Slochterveldweg.

 • 14. Slochterveldweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Stootshornweg.

 • 15. Stootshornweg overgaand in Schoollaan volgen in zuidoostelijke/ oostelijke richting tot aan Sappemeersterweg.

 • 16. Sappermeersterweg volgen in zuidwestelijke richting, overgaand in Spitsbergen, overgaand in Nieuwe Spitsbergerweg, tot aan Burgermeester Omtaweg.

 • 17. Burgermeester Omtaweg volgen in zuidelijke/oostelijke richting tot aan Kerkstraat.

 • 18. Kerkstraat volgen in zuidelijke richting, overgaand in Spoorstraat, overgaand in Muntendammerweg, overgaand in Tussenklappen Oostzijde, overgaand in Het Loeg, tot aan Nieuweweg.

 • 19. Nieuweweg volgen in westelijke richting tot aan Tripscompagnieweg.

 • 20. Tripscompagnieweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Nedmagweg tot aan Provincialeweg N963.

 • 21. Provincialeweg N963 volgen in westelijke richting, overgaand in Veendammerweg tot aan Kielsterachterweg N385.

 • 22. Kielsterachterweg N385 volgen in noordwestelijke richting tot aan Zuidlaarderweg N962.

 • 23. Zuidlaarderweg N962 volgen in westelijke richting tot aan Dorpsstraat.

 • 24. Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Broekdijk.

 • 25. Broekdijk volgen in westelijke/zuidwestelijke richting tot aan Molenwijk.

 • 26. Molenwijk volgen in zuidwestelijke richting tot aan kruising De Bulten/Annermoeras.

 • 27. Annermoeras volgen in noordwestelijke richting tot aan Nijedijk.

 • 28. Nijedijk volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zuidlaarderweg (Annen).

 • 29. Zuidlaarderweg volgen in noordwestelijke richting tot aan splitsing overgang met Zuidlaarderweg/Hogeweg.

 • 30. Splitsing Zuidlaarderweg/Hogeweg/gedeeltelijkverharde weg, deze volgen langs Zuidlaarderweg 20 in zuidwestelijke richting tot aan Randweg N34.

 • 31. N34 volgen in noordwestelijke richting tot aan Okkeveen.

Artikel 2 [Vervallen per 08-11-2014]

De Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 08-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren – Hoogezand-Sappemeer 2014.

Artikel 4 [Vervallen per 08-11-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro