Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Contributieverordening 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Contributieverordening 2015

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

H.

openbaar accountant

€ 1.240,–

M.

intern accountant en overheidsaccountant

€ 830,–

L.

accountant in business

€ 415,–

Z.

lid zonder arbeidsinkomen

€ 160,–

Artikel 2

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening, bedraagt:

H.

openbaar accountant

€ 0,–

M.

intern accountant en overheidsaccountant

€ 0,–

L.

accountant in business

€ 0,–

Z.

lid zonder arbeidsinkomen

€ 0,–

Artikel 3

De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0.

Artikel 4

Het percentage, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 4.

Artikel 5

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2015.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;