Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979

Geldend van 31-07-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de documentaire neerslag van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) over de periode vanaf het jaar 1979’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 juni 2014

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]