Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren

Geldend van 05-07-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2014, nr. WJZ / 14105816, tot aanwijzing van een ambtenaar op grond van de artikelen 8.15 en 8.31 Wet dieren (Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 8.15 en 8.31 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaar, bedoeld in de artikelen 8.15, tweede lid, onderdeel b, en 8.31, negende lid, van de Wet dieren wordt aangewezen de Chief Veterinary Officer van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma