Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

Geldend van 10-06-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 juni 2014, nr. 528293, houdende vaststelling van het normenkader met eisen voor het uitvoeren van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3.4, vierde lid, van de Jeugdwet;

Besluit:

Artikel 1

Het normenkader bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van de Jeugdwet, wordt vastgesteld overeenkomstig Hoofdstukken 9 en 10 van de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Bijlage Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bijlage 258231.png
Bijlage 258232.png
Bijlage 258233.png
Bijlage 258234.png
Bijlage 258235.png
Bijlage 258236.png
Bijlage 258237.png
Bijlage 258238.png
Bijlage 258239.png
Bijlage 258240.png
Bijlage 258241.png
Bijlage 258242.png
Bijlage 258243.png
Bijlage 258244.png
Bijlage 258245.png
Bijlage 258246.png
Bijlage 258247.png
Bijlage 258248.png
Bijlage 258249.png
Bijlage 258250.png
Bijlage 258251.png
Bijlage 258252.png
Bijlage 258253.png
Bijlage 258254.png
Bijlage 258255.png
Bijlage 258273.png
Bijlage 258257.png
Bijlage 258258.png
Bijlage 258259.png
Bijlage 258260.png
Bijlage 258261.png
Bijlage 258262.png
Bijlage 258263.png
Bijlage 258264.png
Bijlage 258265.png
Bijlage 258266.png
Bijlage 258267.png
Bijlage 258268.png
Bijlage 258269.png
Bijlage 258270.png
Bijlage 258271.png
Bijlage 258643.png
Bijlage 258645.png
Bijlage 258648.png
Bijlage 258650.png
Bijlage 258652.png