Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 13-06-2016.]

Geldend van 13-06-2014 t/m heden

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2014

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel I

Het subsidie plafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het jaar 2014 is € 19.400.000,– zegge: negentien miljoen vierhonderdduizend euro. Het subsidieplafond voor de eerste aanvraagronde op 5 juni 2014 bedraagt € 9.700.000,– zegge negen miljoen en zevenhonderdduizend euro.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 20 mei 2014.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 3 juni 2014

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Namens deze,

D. Boonekamp

Directeur/Bestuurder