Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing vervoersdienst bevoegdheid College van Gedeputeerde Staten provincie [...] intrekken concessies regionaal openbaar vervoer per trein

Geldend van 13-05-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 april 2014, IENM/BSK-2014/ 92851, houdende aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

  Vervoersdienst:

  Stations:

  Roermond – Maastricht Randwyck

  Roermond, Echt, Susteren, Sittard, Geleen-Lutterade, Beek-Elsloo, Bunde, Maastricht, Maastricht Randwyck.

  Sittard – Heerlen

  Sittard, Geleen Oost, Spaubeek, Schinnen, Nuth, Hoensbroek, Heerlen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein met ingang van 11 december 2016.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld