Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Beleidsregels SVB 2013[Regeling vervallen per 07-09-2016.]

Geldend van 15-01-2015 t/m 06-09-2016

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 30 april 2014, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels 2013 (Besluit Beleidsregels SVB 2013)

Artikel 2 [Vervallen per 07-09-2016]

Het Besluit Beleidsregels SVB 2011 (Stcrt. 2011, nr. 15239) en het Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012 (Strcrt. 2012, nr. 17507) worden ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 07-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 07-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank. De inhoud van de bijlage kan tevens worden ingezien via het internet op www.svb.nl

Amstelveen, 30 april 2014

De voorzitter van de Raad van bestuur,

N.A. Vermeulen

Bijlage [Vervallen per 07-09-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.]