Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie

Geldend van 27-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 maart 2014, IVenJ491926, tot aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren bij de Inspectie Veiligheid en Justitie (Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie)

Artikel 1

Met het toezicht, bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 65, eerste lid van de Politiewet 2012 en artikel 71, eerste lid, onder a tot en met c, van de Veiligheidswet BES, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, zijn belast de ambtenaren aangesteld bij de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.