Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling tot aanwijzing grensdoorlaatpost Nuclear Security Summit[Regeling vervallen per 27-03-2014.]

Geldend van 23-03-2014 t/m 26-03-2014

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 maart 2014, nummer 493045, tot aanwijzing van een grensdoorlaatpost in verband met de Nuclear Security Summit

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4 van de Verordening nr. 562/2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105) en artikel 4.2, tweede en vierde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 27-03-2014]

  • 1 Als tijdelijke grensdoorlaatpost wordt aangewezen Amsterdam Schiphol Expohal.

  • 2 De grensdoorlaatpost, genoemd in het eerste lid, is opengesteld van zondag 23 maart 2014 9.00 uur tot woensdag 26 maart 2014 18:00 uur.

Artikel 2 [Vervallen per 27-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 23 maart 2014 en vervalt met ingang van 27 maart 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 maart 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.