Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2014[Regeling vervallen per 17-12-2015.]

Geldend van 27-02-2014 t/m 16-12-2015

Besluit van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit, van 21 januari 2014, nr. U2014-01-14/10546 tot wijziging van het mandaat (Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2014)

Het Bestuur,

Gelet op de hoofdstukken 2, 16 en 18, de artikelen 9.2.2.1, eerste lid en 9.2.2.6a, alsmede titel 12.4 van de Wet milieubeheer,

de Verordeningen (EU) 389/2013,

de Verordening (EU) 600/2012,

de Verordening (EU) 601/2012,

de Verordening (EU) 1031/2010.

Besluit:

Artikel 1. Algemeen Mandaat [Vervallen per 17-12-2015]

Aan de Directeur en Plaatsvervangend directeur wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van het Bestuur, genoemd in de aanhef dan wel in overige wetgeving.

Artikel 2. Slotbepalingen [Vervallen per 17-12-2015]

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2014.

  • 3 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

De Nederlandse Emissieautoriteit,

de Voorzitter van het Bestuur,

D.J.M. Corbey.