Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, Geneesmiddelenwet aan het RIVM 2014[Regeling vervallen per 16-09-2014.]

Geldend van 20-02-2014 t/m 15-09-2014

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 februari 2014, kenmerk 190401-116301-PG, houdende verlening van een ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet, aan het RIVM 2014

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 40, derde lid, onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-09-2014]

Aan het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het RIVM, wordt voor onbepaalde tijd ontheffing verleend van het verbod om zonder handelsvergunning de volgende geneesmiddelen in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen, in te voeren of anderszins binnen of buiten het Nederlands grondgebied te brengen:

 • Berirab tegen rabiës;

 • Botulismus- Antitoxin Behring tegen botulisme;

 • Ca-DTPA tegen besmetting met radioactieve stoffen;

 • Diphteria Antitoxin tegen difterie;

 • Imogram tegen rabiës;

 • Oraal Polio Vaccin (OPV) tegen besmetting met het poliovirus;

 • Oseltamivir (75 mg poeder in sachet) tegen pandemische griep;

 • Pruisisch Blauw (Radiogardase) tegen besmetting met radioactieve stoffen;

 • Schorpioenensera (scorpion antivenom) tegen schorpioensteken;

 • Slangensera (snake antivenom) tegen slangenbeten;

 • Smallpox vaccin ampullen tegen pokken;

 • Smallpox vaccin flacons tegen pokken;

 • Spinnensera (spider antivenom) tegen spinnenbeten;

 • Tubertest (PPD) voor het vaststellen van besmetting met tuberculosebacteriën;

 • Vaccinia Immunoglobuline tegen bijwerkingen van het pokkenvaccin;

 • Vissensera (fish antivenom) tegen vissengif;

 • Zn-DTPA tegen besmetting met radioactieve stoffen.

Artikel 3 [Vervallen per 16-09-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers