Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2016.]

Geldend van 13-02-2014 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2014

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2014 vastgesteld op 0,114785%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2014 vastgesteld op 0,208427%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 januari 2014

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van bestuur UWV