Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit voorzitters stuurgroepen genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg en curatieve zorg[Regeling vervallen per 18-10-2016.]

Geldend van 31-01-2014 t/m 30-09-2016

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 2014, kenmerk 154961-110973-III-GMT, houdende vaststelling van de vergoedingen van de voorzitters van de stuurgroepen genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg en curatieve zorg van het Programma Aanpak verspilling in de zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 18-10-2016]

De voorzitters van de Stuurgroep genees- en hulpmiddelen, de Stuurgroep langdurige zorg en de Stuurgroep curatieve zorg, ingesteld bij Instellingsbesluit stuurgroepen Programma Aanpak verspilling in de zorg, ontvangen voor de periode van hun voorzitterschap een maandelijkse vergoeding die gelijk is aan een bezoldiging van 5/36 aanstelling in de hoogste trede van schaal 18 BBRA.

Artikel 2 [Vervallen per 18-10-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

Artikel 3 [Vervallen per 18-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit voorzitters stuurgroepen genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg en curatieve zorg.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.