Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling regio’s

Geldend van 21-01-2014 t/m heden

Besluit van de Kamer van Koophandel tot vaststelling van regio’s in de zin van de Wet op de Kamer van Koophandel (Besluit vaststelling regio’s)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

Artikel 1

De Kamer van Koophandel stelt als regio’s vast:

  • Regio Noord: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;

  • Regio Oost: de provincies Overijssel en Gelderland;

  • Regio Noordwest: de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht;

  • Regio Zuid: de provincies Limburg en Noord-Brabant;

  • Regio Zuidwest: de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling regio’s.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 2 januari 2014

C.J.G. Zuiderwijk

Voorzitter Kamer van Koophandel

H.E. van Baasbank

Lid Kamer van Koophandel

P.C. van Staalduinen

Lid Kamer van Koophandel