Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Verlofregeling TBS (wijziging bijlage en tekstuele aanpassingen)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 januari 2014 houdende wijziging van de Verlofregeling TBS in verband met een wijziging van de bijlage en enkele tekstuele aanpassingen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 53, achtste lid, en 54, vijfde lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Verlofregeling TBS]

Artikel II

Deze regeling is van toepassing op alle verlofaanvragen die na vier maanden na de inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven