Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014

Geldend van 19-01-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor archiefbescheiden van de Commissaris van de Koning als rijksorgaan, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de duur van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

De ‘vernietigingslijst archiefstukken provinciale en interprovinciale organen 1989/1994’ (Staatscourant 1994, 110) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]