Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)[Regeling materieel uitgewerkt per 06-10-2015.]

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd onder meer in verband met aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2014 en de introductie van een bijzondere uitstelfaciliteit voor de erfbelasting.

De Leidraad Invordering 2008, besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 november 2013, nr. BLKB2013/2119M, wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I

[Red: Wijzigt de Leidraad Invordering 2008.]

Artikel II

In afwijking van artikel 48a van de Leidraad Invordering 2008 gaat de ontvanger tot en met 30 juni 2015 niet over tot aansprakelijkstelling bij uitbetaling van inkomstenbelasting of omzetbelasting op de bankrekening van een derde als:

  • op 1 december 2013 geen bankrekening op naam van de belastingschuldige bekend is, en

  • de bankrekening van die derde vóór 1 december 2013 werd gebruikt voor de uitbetaling van inkomstenbelasting of omzetbelasting aan de belastingschuldige.

Artikel III [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat artikel I, onderdeel K, terugwerkt tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 18 december 2013

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers