Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel VI

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, onder 2, opgenomen verhoging van de accijns.

Artikel VII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem