Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling normbedrag en bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. 463312, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 35, tweede en vierde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het normbedrag als bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt vastgesteld op: € 789.

Artikel 2

Het voorschot als bedoeld in artikel 35, vierde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt vastgesteld op: ten hoogste 10% van € 48.500.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven