Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling enkele subsidieplafonds

Geldend van 24-12-2013 t/m heden

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. MinBuza-2013.345221, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds

Artikel I

 • 1 Als perioden in 2014, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde besluiten en de in kolom 2 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 4.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 4 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 5 genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  Besluit

  Artikel

  Groep

  Openstelling 2014

  Plafond €

  Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving)

  3.1, 4.1, 5.19

  M.b.t. de landen Bahrein, Bangladesh, Brazilië, China1, Colombia, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Indonesië, Kenia, Koeweit, Maleisië, Nigeria, Oekraïne, Oman, Qatar, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Argentinië, Azerbeidzjan, Chili, Irak, Kazachstan, Mexico, Panama, Servië

  01-01 t/m 31-12

  5.867.000

  Subsidieregeling internationaal excelleren (Finance for International Business-lening)

  5.2  

  15-02 t/m 31-12

  5.870.000

  Beleidsregel Partners for International Business    

  01-01 t/m 31-12

  6.305.000

1 Inclusief Taiwan

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen