Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling houdende bepalingen inzake uitvoering volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2013, nr. WJZ/13201003, houdende bepalingen inzake de uitvoering van de volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 29, elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Onder daluren, genoemd in artikel 29, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt verstaan de uren tussen 23.00 en 07.00 uur van elke dag van de week.

Artikel 2

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp