Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2014 vastgesteld op 1,75%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 november 2013

Voorzitter Raad van Bestuur,

B.J. Bruins