Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2013, kenmerk 178078-114442-Z, houdende vaststelling van de standaardpremie 2014 (Regeling vaststelling standaardpremie 2014)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op € 1329,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers