Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, vaststelling subsidieplafonds 2014

Geldend van 09-12-2013 t/m heden

Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, vaststelling subsidieplafonds 2014

Gelet op artikel 4 van de Kaderregeling Subsidieverstrekking Vervangingsfonds en Participatiefonds 2007, heeft het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs in haar vergadering van 7 november 2013 de volgende subsidieplafonds voor 2014 vastgesteld.

Subsidie Meerkracht

Met betrekking tot de Subsidie Meerkracht is over 2014 een subsidieplafond vastgesteld van € 200.000,–.

Regeling Maatwerkbudget

Met betrekking tot de Regeling Maatwerkbudget is over 2014 een subsidieplafond vastgesteld van € 400.000,–.

Tenderregeling Werkplezier

Met betrekking tot Tranche 3 van de Tenderregeling Werkplezier is voor de periode van 1 maart 2014 tot en met 15 mei 2014 een subsidieplafond vastgesteld van € 1.500.000,–.