Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling sector Productie Dienst Justis 2013[Regeling vervallen per 22-08-2015.]

Geldend van 31-10-2013 t/m 21-08-2015

Regeling van de directeur van de sector Productie van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2013 nr. 396735, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling sector Productie Dienst Justis 2013)

de directeur van de sector Productie van de Dienst Justis,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 22-08-2015]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling Justis 2013 aan de directeur van de sector Productie verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de afdelingsmanager Verlening en Toetsing (V&T);

  • b. de afdelingsmanager Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG);

  • c. de afdelingsmanager Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB);

  • d. de afdelingsmanager Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK);

  • e. de afdelingsmanager Klant Contact Centrum (KCC).

Artikel 2 [Vervallen per 22-08-2015]

De Mandaatregeling hoofd afdeling Productie Dienst Justis 2007, de Mandaatregeling Bureau BIBOB Dienst Justis 2007, de Mandaatregeling teammanager Bureau BIBOB Dienst Justis 2007 en de Mandaatregeling teammanager COVOG Dienst Justis 2007 worden ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 22-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 4 [Vervallen per 22-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling sector Productie Dienst Justis 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur van de sector Productie van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

B. Velders