Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2014[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 oktober 2013, nr. 2013-0000642049, houdende vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2014)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2014: € 0,00.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

De Regeling koopsubsidieplafond 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 oktober 2013

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok