Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep

Geldend van 12-10-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. 544330, van 2 oktober 2013, tot geheimhouding aanbestedingen met betrekking tot beveiligingsinstallaties landelijke publieke mediadienst

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende:

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onderdeel e, van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Artikel 1

De aanbesteding voor het leveren, installeren, gebruiken en onderhouden van en het verhelpen van storingen aan technische beveiligingsvoorzieningen van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Stichting Nederlandse Publieke Omroep wordt geheim verklaard.

Artikel 2

Het besluit van 12 juli 2007, nr. MLB/FTZ/2007/28.872, Stcrt. 2007, nr. 134, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker