Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf- en tien-euro ter gelegenheid van 100 jaar Vredespaleis

Geldend van 25-09-2013 t/m heden

Besluit van 5 september 2013, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf- en tien-euro die worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Vredespaleis

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 september 2013, FM/2013/1560 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf- en tien-euro die worden uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar Vredepaleis zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: links in een niet concentrisch geplaatste kern Onze beeltenis met rechts onderin het jaartal 2013 en aan weerszijden daarvan links het teken van de Munt

   Bijlage 252355.png

   en rechts het teken van de Muntmeester

   Bijlage 252356.png

   en rechts in een ring rond de kern de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN:

   Bijlage 252358.png

   ;

  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden een afbeelding van het Vredespaleis, aan de linker- en rechterzijde twee personen die naar het Vredespaleis kijken met boven de persoon aan de rechterzijde de waardeaanduiding 5€ respectievelijk 10€, boven het Vredespaleis de tekst «100 jaar Vredespaleis» en onderin de woorden «ARBITRAGE RECHT VREDE»:

   Bijlage 252360.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 augustus 2013.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 september 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de vierentwintigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten