Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013[Regeling vervallen per 24-08-2013.]

Geldend van 28-07-2012 t/m 23-08-2013

Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013

De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 7 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 30 december 2005, nummer 75, VIS 20) op 27 juli 2012 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1 [Vervallen per 24-08-2013]

Van de volgende gebieden in de Oosterschelde, die als verwatergebied zijn omschreven in bijlage III bij artikel 4 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006, wordt de erkenning als verwatergebied tijdelijk ingetrokken. Deze gebieden zijn op grond van artikel 3 van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006 aangewezen als productiegebied classificatie A en worden derhalve geacht deel uit te maken van het productiegebied Oosterschelde en te zijn opgenomen in bijlagen I en II van de Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006:

- SP 3, 4 en 5;

- SP 12;

- SP 18, 19, 22 en 23;

- SP 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43;

- YB 172, 173 en 174;

- YB 176, 177 en 178;

- YB 269 en 270;

- YB 319;

- YB 815 en 816.

 

Artikel 2 [Vervallen per 24-08-2013]

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit tijdelijke intrekking erkenning verwatergebieden seizoen 2012-2013".

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van zaterdag 28 juli 2012 om 00.00 uur.

Namens het bestuur van het Productschap Vis,

A. Bruggeman

plv. voorzitter