Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen[Regeling vervallen per 12-07-2018.]

Geldend van 21-06-2014 t/m 11-07-2018

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/169683, houdende vaststelling van de Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

Artikel 1 [Vervallen per 12-07-2018]

Een verzekeringsplaat als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit van 16 september 1965, houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling (Stb. 1965, 414), is een vierkante plaat van 80 bij 80 mm met afgeronde hoeken. Op de plaat zijn letters en cijfers vermeld als in deze regeling omschreven.

Artikel 2 [Vervallen per 12-07-2018]

Op de verzekeringsplaat worden drie hoofdletters naast elkaar en daaronder drie cijfers naast elkaar geplaatst. Deze letters en cijfers zijn ten minste 24 mm hoog en ten minste 16 mm breed, met dien verstande dat het cijfer 1 ten minste 7 mm breed moet zijn.

Artikel 3 [Vervallen per 12-07-2018]

  • 1 Op de verzekeringsplaat wordt het woord ‘Nederland’ en een jaartal geplaatst.

  • 2 De aanduiding, bedoeld in het eerste lid, wordt ofwel boven de drie hoofdletters, ofwel onder de drie cijfers op de verzekeringsplaat geplaatst. De aanduiding bestaat uit letters en cijfers van ten minste 5 mm hoog.

  • 3 De aanduiding wisselt elke drie kalenderjaren van plaats, beginnende met een plaats bovenaan de verzekeringsplaat.

  • 4 De volgorde waarop het woord ‘Nederland’ en het jaartal op de verzekeringsplaat staan vermeld, wisselt elke vier kalenderjaren, beginnende met de volgorde ‘Nederland’ gevolgd door het jaartal.

Artikel 4 [Vervallen per 12-07-2018]

  • 1 De ondergrond van de verzekeringsplaat heeft een retroreflecterende kleur geel.

  • 2 De letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal, alsmede een eventuele rand, worden uitgevoerd in de kleur groen, blauw, rood of zwart. De kleur wisselt in de genoemde volgorde per kalenderjaar, beginnende met de kleur groen, waarbij na de kleur zwart opnieuw de kleur groen volgt.

Artikel 5 [Vervallen per 12-07-2018]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 6 [Vervallen per 12-07-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7 [Vervallen per 12-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzekeringsplaten voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus