Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 23 augustus 2013, nr. WJZ / 13118247, tot instelling van het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van het baten-lastenagentschap komt te luiden: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2013.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 augustus 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem