Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013

Geldend van 09-07-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2013, nr. 400876, houdende vaststelling van de schadeloosstelling van de leden van de commissie schadefonds geweldsmisdrijven (Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De voorzitter ontvangt voor het voorzitten van een plenaire bijeenkomst van de commissie een schadeloosstelling van 130% van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden ontvangen voor het deelnemen aan een plenaire bijeenkomst van de commissie een schadeloosstelling van 2% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 3 De plaatsvervangend voorzitter ontvangt een schadeloosstelling overeenkomstig het eerste lid, indien hij bij afwezigheid van de voorzitter een plenaire bijeenkomst voorzit.

Artikel 3

  • 1 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ontvangen voor het voorzitten van een vergadering van de meervoudige kamer een schadeloosstelling van 130% van 2% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden ontvangen voor het deelnemen aan een vergadering van de meervoudige kamer een schadeloosstelling van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

Artikel 4

De leden ontvangen voor het afhandelen van bezwaarzaken in de enkelvoudige kamer een schadeloosstelling van 130% van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984 per tien afgehandelde bezwaarzaken.

Artikel 5

De leden ontvangen voor het voorzitten van een hoorzitting in bezwaarzaken een schadeloosstelling van 2,5% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984 per zitting.

Artikel 6

De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen die terzake voor burgerlijke rijksambtenaren gelden.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven