Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit ConsumentenAutoriteit[Regeling vervallen per 29-12-2006.]

Geldend van 01-12-2005 t/m 28-12-2006

Instellingsbesluit ConsumentenAutoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (‘verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming’) (PbEU L 364);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 29-12-2006]

  • 1 Er wordt een dienstonderdeel binnen het Ministerie van Economische Zaken ingesteld, waarvan de naam komt te luiden: ConsumentenAutoriteit.

  • 2 De ConsumentenAutoriteit staat onder leiding van een directeur.

Artikel 2 [Vervallen per 29-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2005 en vervalt met ingang van een door de Staatssecretaris van Economische Zaken te bepalen tijdstip.

Artikel 3 [Vervallen per 29-12-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ConsumentenAutoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 november 2005.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C.E.G van Gennip.