Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit intrekking BAW 2005

Geldend van 17-05-2013 t/m heden

Besluit intrekking BAW 2005

De minister voor Wonen en Rijksdienst, de minister van Infrastructuur en Milieu, de minister van Defensie, en de minister van Economische Zaken;

Besluiten:

Artikel 1

De navolgende beleidsregels en besluiten worden ingetrokken:

Artikel 2

De in artikel 1 aangehaalde beleidsregels houden slechts werking voor opdrachten waarvan de aankondiging of de uitnodiging tot inschrijving is geschied op of voor 31 maart 2013.

Artikel 3

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit intrekking BAW 2005.

’s-Gravenhage, 13 mei 2013

De

Minister

van Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp