Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds 2005[Regeling materieel uitgewerkt per 12-05-2007.][Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2016

Regeling van het Bestuur van het Faunafonds van 1 december 2005, nr. FF2005/383, houdende wijziging van de Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds

Het Bestuur van het Faunafonds,

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling beleidsregels schadevergoeding Faunafonds.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2017]

Verzoeken om een tegemoetkoming ingediend voor 1 januari 2006 zullen worden beoordeeld volgens de beleidsregels zoals vastgesteld op 7 april 2002 en gewijzigd op 12 mei 2005.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Dordrecht, 1 december 2005,
Het Bestuur van het Faunafonds,

De voorzitter,

J.S. Huys.

De secretaris,

H. Revoort.