Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing OM-Afdoening[Regeling vervallen per 01-11-2013.]

Geldend van 30-04-2017 t/m heden

Aanwijzing OM-Afdoening

Samenvatting [Vervallen per 01-11-2013]

Achtergrond [Vervallen per 01-11-2013]

Invoering [Vervallen per 01-11-2013]

Definities [Vervallen per 01-11-2013]

Rol van het Openbaar Ministerie [Vervallen per 01-11-2013]

Het uitvaardigen van de strafbeschikking door de officier van justitie [Vervallen per 01-11-2013]

Beoordeling strafzaak [Vervallen per 01-11-2013]

De effectuering van de waarborgen (horen van verdachten) [Vervallen per 01-11-2013]

Taakstraf, ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, aanwijzing het gedrag van de verdachte betreffend [Vervallen per 01-11-2013]

Geldboete, schadevergoedingsmaatregel en andere financiƫle sancties [Vervallen per 01-11-2013]

Telefonisch horen [Vervallen per 01-11-2013]

Verslag van het horen [Vervallen per 01-11-2013]

Toezicht [Vervallen per 01-11-2013]

Toezicht ex artikel 257b Sv [Vervallen per 01-11-2013]

Toezicht ex artikel 257ba Sv [Vervallen per 01-11-2013]

Buitengewoon opsporingsambtenaren [Vervallen per 01-11-2013]

Toezicht op buitengewoon opsporingsambtenaren [Vervallen per 01-11-2013]

Het uitreiken en toezenden van de strafbeschikking [Vervallen per 01-11-2013]

Verzet [Vervallen per 01-11-2013]

Het doen van verzet [Vervallen per 01-11-2013]

Herbeoordeling van de zaak [Vervallen per 01-11-2013]

Terechtzitting na verzet of mislukte executie [Vervallen per 01-11-2013]

Eis ter terechtzitting in zaken waarin de bestrafte verzet heeft ingesteld tegen een strafbeschikking [Vervallen per 01-11-2013]

Eis ter terechtzitting in zaken waarin de executie van de bij strafbeschikking opgelegde sanctie (gedeeltelijk) is mislukt [Vervallen per 01-11-2013]

Tenuitvoerlegging [Vervallen per 01-11-2013]

Informatieverstrekking [Vervallen per 01-11-2013]

Openbaarheid [Vervallen per 01-11-2013]

Kennisneming van alle processtukken [Vervallen per 01-11-2013]

Pilots om-afdoening [Vervallen per 01-11-2013]

Strafvordering [Vervallen per 01-11-2013]

Overgangsrecht [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 1a. : Reikwijdte OM-afdoening (contra-indicaties) [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 1b. : Contra-indicaties (niet-limitatief) [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 2. : Strafbeschikkingen [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 3. : Directe betaling [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 4. : Minderjarigen [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 5. : Leidraad informatieverstrekking om-afdoening [Vervallen per 01-11-2013]

Bijlage 6. : Leidraad kennisneming van alle processtukken (33 sv) [Vervallen per 01-11-2013]