Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit stichting Halt

Geldend van 23-04-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 april 2013, nr. 353422, tot aanwijzing van stichting Halt als Halt-bureau en tot intrekking van het Mandaatbesluit stichting Halt Nederland (Aanwijzingsbesluit stichting Halt)

Artikel 1

Als Halt-bureau in de zin van artikel 48g van de Wet Justitie-subsidies wordt aangewezen Stichting Halt.

Artikel 2

Ingetrokken worden:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit stichting Halt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven