Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Geldend van 23-12-2017 t/m heden

Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA (PGHO)

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 1 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 2 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Communicatie [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 3 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 4 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 2. – Betrekken deskundige en andere toezichthouder [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 8 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 3. – Aanvraag [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 9 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 10 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 3. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 12.2 Tw en artikel 58 Pw [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Algemene bepalingen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 11 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 12 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 13 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 14 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 15 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 16 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 2. – Standaardprocedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 17 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 18 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 19 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 20 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 3. – Versnelde procedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 21 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 4. – Vereenvoudigde procedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 22 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 5. – Termijnen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 23 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 4. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, Tw [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Procedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 24 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 25 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 26 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 27 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 28 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 29 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 30 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 2. – Termijnen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 31 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 5. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw respectievelijk artikel 5.8, zevende lid, Tw [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Procedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 32 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 33 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 34 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 35 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 36 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 37 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 38 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 2. – Termijnen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 39 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 6. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot handhaving [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Procedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 40 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 41 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 42 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 43 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 44 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 2. – Termijnen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 45 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 7. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31a van de Awb en van een aanvraag tot invordering van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Procedure [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 46 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 47 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 48 [Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 2. – Termijnen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 49 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 8. Hoorzitting [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 50 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 51 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 52 [Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 53 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 54 [Vervallen per 23-12-2017]

Artikel 55 [Vervallen per 23-12-2017]

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn

Bijlage 1. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 2. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 3. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 4. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie [Vervallen per 23-12-2017]

Bijlage 5. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie [Vervallen per 23-12-2017]

Bijlage 6. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie [Vervallen per 23-12-2017]