Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels achtcijferige informatienummers[Regeling vervallen per 01-12-2010.]

Geldend van 02-07-2007 t/m 30-11-2010

Beleidsregels met kwantitatieve eisen voor toekenning en gebruik van informatienummers met een lengte van acht cijfers

Sinds 1 januari 1998 gelden kwalitatieve normen om te kunnen beoordelen of informatienummers met een lengte van acht cijfers zodanig intensief gebruikt (zullen) worden dat ondanks schaarste daaraan toekenning of behoud van één of meerdere nummers gerechtvaardigd is. Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren is het college van oordeel dat de gehanteerde normen voor toekenning en gebruik van informatienummers met een lengte van acht cijfers over het aantal oproepen en belminuten versoepeld kunnen worden.

Het college maakt daarom het volgende bekend:

Het gebruik van de informatienummers dient te voldoen aan één van beide hierna vermelde criteria voor het aantal oproepen of belminuten per maand (gemiddelde over een jaar) per toegekend nummer.

 • A

  0800-xxxx 2.500 oproepen

  0900-xxxx 2.000 oproepen

  0906-xxxx 1.500 oproepen

  0909-xxxx 2.000 oproepen

 • B

  0800-xxxx 4.000 belminuten

  0900-xxxx 4.000 belminuten

  0906-xxxx 6.000 belminuten

  0909-xxxx 5.000 belminuten

Naast de toetsing aan de kwantitatieve normen wordt getoetst op efficiënt gebruik van de informatienummers met een lengte van acht cijfers. Voor nummers voor masscalling- en mediatoepassingen waarbij zeer grote aantallen oproepen in korte tijd plaats vinden gelden door de aard van het gebruik aanvullende eisen, zie de Beleidsregels masscalling- en medianummers, Staatscourant 2003 208.

Het college kan toegekende nummers intrekken als het gerealiseerde gebruik lager blijkt te zijn dan voornoemde waarden. In uitzonderlijke gevallen kan van het vorenstaande worden afgeweken. Bij dreigende uitputting van de beschikbare voorraad achtcijferige informatienummers kan het college de nieuwe normen aanpassen. Hiermee komen de Beleidsregels ten aanzien van kwantitatieve eisen voor toekenning en handhaving van korte informatienummers van 26 januari 2001 (Stcrt 2001 21) te vervallen.