Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001[Regeling vervallen per 10-09-2005.]

Geldend van 21-02-2001 t/m 09-09-2005

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001

Artikel I [Vervallen per 10-09-2005]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in verbinding mett artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit die zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Eindgebruikersmarkt
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

  • - Specialist;

 • Bij de stafafdeling Strategie en Co√∂rdinatie
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

 • Bij de stafafdeling Juridische Zaken
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

 • Bij de stafafdeling Bedrijfsvoering
  • - Senior adviseur Informatisering en Automatisering;

  • - Netwerkbeheerder.

Artikel II [Vervallen per 10-09-2005]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet in verbinding met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit die zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Eindgebruikersmarkt
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

  • - Specialist;

 • Bij de afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

  • - Specialist;

 • Bij de afdeling Nummers en Registraties
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

  • - Bureauhoofd;

  • - Bedrijfsanalist;

 • Bij de stafafdeling Strategie en Co√∂rdinatie
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

 • Bij de stafafdeling Juridische Zaken
  • - Afdelingshoofd;

  • - Senior adviseur en adviseur;

 • Bij de stafafdeling Bedrijfsvoering
  • - Senior adviseur cluster Informatisering en Automatisering;

  • - Netwerkbeheerder.

Artikel III [Vervallen per 10-09-2005]

Het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2000 wordt ingetrokken.

Artikel IV [Vervallen per 10-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel V [Vervallen per 10-09-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

namens het college,

H.C. Bakker,

secretaris.