Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005[Regeling vervallen per 28-09-2005.]

Geldend van 10-09-2005 t/m 27-09-2005

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

bedoeld in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,

gelet op artikel 14b van de Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,

besluit als volgt:

Artikel 1 [Vervallen per 28-09-2005]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:

  • Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider bestuursondersteuning;

  • Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht Post en Bestuursondersteuning1;

  • Toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht Post en Bestuursondersteuning2.

 • Bij de afdeling Telefonie en Nummers:

  • Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;

  • Sectorleider Telefonie;

  • Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;

  • Sectorleider Nummers;

  • Plaatsvervangend sectorleider Nummers;

  • Senior toezichtmedewerkers Telefonie;

  • Senior toezichtmedewerkers Nummers;

  • Toezichtmedewerkers Telefonie;

  • Toezichtmedewerkers Nummers.

 • Bij de afdeling Breedband en Omroep:

  • Afdelingshoofd Breedband en Omroep;

  • Sectorleider Breedband en huurlijnen;

  • Sectorleider Omroep;

  • Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerkers Omroep; Toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Toezichtmedewerkers Omroep.

 • Bij de afdeling Algemene Zaken:

  • Sectorleider Informatievoorziening en Automatisering

  • Netwerk/-systeembeheerder

Artikel 2 [Vervallen per 28-09-2005]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:

  • Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider bestuursondersteuning;

  • Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerkers Bestuursondersteuning;

  • Toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht en Post;

  • TToezichtmedewerkers Bestuursondersteuning.

 • Bij de afdeling Telefonie en Nummers:

  • Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;

  • Sectorleider Telefonie;

  • Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;

  • Sectorleider Nummers;

  • Plaatsvervangend sectorleider Nummers;

  • Senior toezichtmedewerkers Telefonie;

  • Senior toezichtmedewerkers Nummers;

  • Toezichtmedewerkers Telefonie

  • Toezichtmedewerkers Nummers.

 • Bij de afdeling Breedband en Omroep:

  • Afdelingshoofd Breedband en Omroep;

  • Sectorleider Breedband en huurlijnen;

  • Sectorleider Omroep;

  • Senior toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerkers Omroep;

  • Toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Toezichtmedewerkers Omroep.

Artikel 3 [Vervallen per 28-09-2005]

Het Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 28-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5 [Vervallen per 28-09-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

namens het college,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

 • ^ [1]

  Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Senior toezichtmedewerkers begrepen: senior algemeen toezichtmedewerker, senior juridisch toezichtmedewerker, senior economisch toezichtmedewerker en senior technisch toezichtmedewerker.

 • ^ [2]

  Bij alle afdelingen van OPTA worden onder toezichtmedewerkers begrepen: algemeen toezichtmedewerker, juridisch toezichtmedewerker, economisch toezichtmedewerker en technisch toezichtmedewerker.