Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over de periode vanaf 2012

Geldend van 12-04-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over de periode vanaf 2012

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 december 2012, nr. aca-2012.06628/5);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vanaf 1972’, vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (kenmerk RAD/B&T/98.12/CZ, d.d. 2 juni 1998) en gepubliceerd in Staatscourant 1999, nr. 22, is niet van toepassing op de archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt na 31 december 2011.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 december 2012

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De algemene rijksarchivaris,,

M.J. Berendse

De

minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

De plaatsvervangend secretaris-generaal,

L. van Poelgeest

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]