Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 22-08-2007 t/m 31-07-2008

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2008]

Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) trekt het Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht van 17 augustus 2005 (Stcrt. 26 augustus 2005, nr. 165) in.

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-2008]

Ten aanzien van de aanwijzing van medewerkers van het BFT inzake het toezicht houden op de naleving van de Wid en de Wet Mot besluit het Bestuur als volgt:

Artikel 3 [Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007.

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 16 oktober 2006.

Artikel 5 [Vervallen per 01-08-2008]

Dit Aanwijzingsbesluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 20 augustus 2007

Bureau Financieel Toezicht, de

voorzitter van het bestuur,

L.R. van der Weij